Nieruchomości Zakopane

Zakopane jako rynek nieruchomości...
Transakcje na rynku nieruchomości opiewają na duże kwoty i wymagają znajomości określonych procedur prawnych. Wszystko to sprawia, że samodzielne działania w tej mierze mogą być obarczone dużym stopniem ryzyka. Najlepiej jest skorzystać z usług profesjonalnego pośrednika, zawierając z nim stosowną umowę. 
Umowa pośrednictwa zawarta pomiędzy pośrednikiem a zamawiającym określa zakres usług oraz wysokość wynagrodzenia za te usługi. Umowa zawierana jest zarówno z wynajmującym lub sprzedawcą nieruchomości, jak i jej potencjalnym najemcą lub nabywcą. Agencja zobowiązuje się w niej do wyszukania i przedstawienia klientowi ofert nieruchomości spełniających określone warunki lub oferentów wyrażających wolę nabycia, sprzedaży bądź najmu nieruchomości będącej w posiadaniu klienta. Umowa pośrednictwa może być zawarta na wyłączność. Pośrednicy mają obowiązek zawierania umów z klientami w formie pisemnej.

Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami opiera się na Ustawie o Gospodarce Nieruchomościami, Kodeksie Cywilnym, oraz na Kodeksie Etyki i Standardach Zawodowych opracowanych przez Polską Federację Rynku Nieruchomości. Główną naszą zasadą jest dobro klienta i działanie zgodne z obowiązującymi przepisami prawa.

Zgodnie z ustawą o gospodarce nieruchomościami z dnia 21 sierpnia 1997 roku, pośrednictwo w obrocie nieruchomościami polega na zawodowym wykonywaniu czynności zmierzających do zawarcia umów rozporządzających prawami do nieruchomości. Podstawą działania Pośrednika w obrocie nieruchomościami jest umowa pośrednictwa, w której Pośrednik zobowiązuje się do reprezentowania interesów swojego Klienta. Umowa pośrednictwa gwarantuje Klientowi profesjonalną obsługę oraz bezpieczeństwo transakcji, a Pośrednikowi wynagrodzenie za wykonaną pracę.

Rodzaje umów
Istnieją dwa rodzaje umów:
Umowa bez wyłączności (umowa typu otwartego) - ten typ umowy stosuje się, jeśli właściciel nieruchomości chce współpracować tylko z określoną grupą pośredników oraz sam chce ustalić z poszczególnymi agencjami zasady współpracy.
Umowa na zasadach wyłączności - ten typ umowy stosuje się jeśli właściciel nieruchomości chce współpracować z dużą grupą agencji nieruchomości.
Istotą wyłączności jest z jednej strony ograniczenie kręgu podmiotów (pośredników) uprawnionych do wykonywania usługi pośrednictwa  z drugiej strony na wyłącznej odpowiedzialności wskazanego pośrednika i przekazaniu przez niego oferty do dalszego pośrednictwa czyli maksymalnego upublicznienia oferty. Prawidłowo skonstruowana umowa na wyłączność zakłada, że tylko jeden pośrednik jest odpowiedzialny za realizację oferty. Zamawiający nie może na własną rękę sprzedawać nieruchomości w określonym czasie
Podpisanie umowy na wyłączność pozwala na ścisłą współpracę z pośrednikiem, który może reklamować nieruchomość w sposób otwarty, bez ukrywania adresu, a przeciwnie używając w reklamie zdjęć i szczegółowych danych o nieruchomości.
Ponadto pośrednik wiedząc, że ma zagwarantowane wynagrodzenie, może bez obaw przeznaczać wyższe nakłady na jej reklamę w prasie, katalogach firmowych i internecie. Może też reklamować ofertę w sposób otwarty: podając jej adres, umieszczając w reklamach zdjęcia, stawiając tablice przed nieruchomością, zgłaszając nieruchomość do katalogów i portali internetowych.
Jesteś zobowiązany do zapłaty prowizji tylko jednemu biuru nieruchomości i nie ryzykujesz, że kolejne upomną się o wynagrodzenie za pracę włożoną w promocję Twojej oferty.

Pamiętaj, że podpisując umowę na wyłączność z biurem...
  • oszczędzasz czas
  • oszczędzasz pieniądze
  • twoi klienci mają pewność, że oferta jest opisana zgodnie ze stanem faktycznym. Pośrednik przed wprowadzeniem oferty ma obowiązek dochowania szczególnej staranności w sprawdzeniu oferty i sporządzenia jak najdokładniejszego opisu.
Z materiałów Warszawskiego Stowarzyszenia Pośredników w Obrocie Nieruchomościami

 
^