Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami, licencja zawodowa nr 5262.

Nieruchomości Zakopane

Zakopane jako rynek nieruchomości...

Transakcje na rynku nieruchomości opiewają na duże kwoty i wymagają znajomości określonych procedur prawnych. Wszystko to sprawia, że samodzielne działania w tej mierze mogą być obarczone dużym stopniem ryzyka. Najlepiej jest skorzystać z usług profesjonalnego pośrednika, zawierając z nim stosowną umowę.
Umowa pośrednictwa zawarta pomiędzy pośrednikiem a zamawiającym określa zakres usług oraz wysokość wynagrodzenia za te usługi. Umowa zawierana jest zarówno z wynajmującym lub sprzedawcą nieruchomości, jak i jej potencjalnym najemcą lub nabywcą. Agencja zobowiązuje się w niej do wyszukania i przedstawienia klientowi ofert nieruchomości spełniających określone warunki lub oferentów wyrażających wolę nabycia, sprzedaży bądź najmu nieruchomości będącej w posiadaniu klienta. czytaj więcej

pośrednik nieruchomości
Marzena Mozgawa

tel. +48 602 441 440
^